Turniri golf asocijacije Srbije

Turniri golf asocijacije Srbije

Datum Vreme Naziv Odobren HCP Tip igre Broj rupa Broj dana Kategorije Igralište Organizator
23.03.2019 11:00:00 Žabalj Golf Tournament Da. Da. Stableford 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
24.03.2019 11:00:00 Beginners Tour Da. Da. (Max: 54) Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
29.03.2019 10:00:00 1st Serbian amateur tour 2019 Da. Da. Stroke 18 3 Žabalj GC Centar Žabalj
30.03.2019 10:00:00 Tri štapa Da. Ne. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
30.03.2019 10:00:00 1st Serbian Amateur tour 2019 U12 Da. Da. Stroke 18 2 Žabalj Golf asocijacija Srbije
03.04.2019 08:00:00 I Liga Ada 2019 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
03.04.2019 08:00:00 I Liga Ada 2019 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
04.04.2019 17:00:00 Pemier League Da. Da. (Max: 54) Stroke 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
06.04.2019 08:00:00 I GCB Masters 2019 Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
06.04.2019 11:00:00 GCC Championship I Da. Da. (Max: 36) Stroke 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
07.04.2019 11:00:00 Beginners Tour Da. Ne. Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
09.04.2019 12:00:00 I Junior Liga Ada 2019 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
09.04.2019 12:00:00 I Junior Liga Ada 2019 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
11.04.2019 17:00:00 Premier League Da. Da. (Max: 54) Stroke 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
12.04.2019 09:00:00 SAT II kolo Da. Da. Stroke 18 3 Beograd Golf Club Beograd
13.04.2019 09:00:00 SAT II kolo U12 Da. Da. Stroke 18 2 Beograd Golf Club Beograd
13.04.2019 11:00:00 GCC Championship II Da. Da. (Max: 36) Stroke 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
14.04.2019 10:00:00 GCC Juniors I Da. Da. Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
14.04.2019 11:00:00 Beginners Tour Da. Da. (Max: 54) Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
17.04.2019 08:00:00 II Liga Ada 2019 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
17.04.2019 08:00:00 II Liga Ada 2019 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
18.04.2019 17:00:00 Premier League Da. Da. (Max: 54) Stroke 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
19.04.2019 09:00:00 Juniors challenge 2019 Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
20.04.2019 10:00:00 Porto Montenegro Golf Challenge 2019 Da. Da. (Max: 35) Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
20.04.2019 11:00:00 GCC Championship III Da. Da. (Max: 36) Stroke 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
21.04.2019 11:00:00 Beginners Tour Da. Da. (Max: 54) Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
24.04.2019 08:00:00 III GCB Liga Ada 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
24.04.2019 08:00:00 III GCB LIga Ada 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
25.04.2019 17:00:00 Premier League Da. Da. (Max: 54) Stroke 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
27.04.2019 11:00:00 Easter Golf Tournament Da. Ne. Texas Scramble 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
04.05.2019 08:00:00 GCB Masters/ Knez Pavle Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
04.05.2019 11:00:00 GCC Championship IV Da. Da. (Max: 36) Stroke 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
05.05.2019 11:00:00 Beginners tour Da. Da. (Max: 54) Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
09.05.2019 08:00:00 Serbian International Men Championship 2019 Da. Da. Stroke 18 3 Beograd Golf Club Beograd
09.05.2019 08:00:00 Serbian International Ladies Championship 2019 Da. Da. Stroke 18 3 Beograd Golf Club Beograd
11.05.2019 11:00:00 GCC Championship V Da. Da. (Max: 36) Stroke 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
15.05.2019 08:00:00 IV GCB Liga Ada 9 rupa-otkazana Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
15.05.2019 08:00:00 IV GCB Liga Ada 18 rupa -otkazana Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
15.05.2019 11:00:00 Juniors Challenge II Da. Da. Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
16.05.2019 17:00:00 Premier league Da. Da. Stroke 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
18.05.2019 09:00:00 CAP CUP 2019 Da. Da. Stroke 18 2 Beograd Golf Club Beograd
18.05.2019 09:00:00 CAP CUP 2019 stb Da. Da. Stableford 18 2 Beograd Golf Club Beograd
18.05.2019 08:24:00 IV Montenegro Open Da. Da. (Max: 36) Stableford 18 2 Žabalj GC Centar Žabalj
18.05.2019 09:24:00 IV Montenegro Championship Da. Da. (Max: 36) Stroke 18 2 Žabalj GC Centar Žabalj
22.05.2019 08:00:00 IV GCB Liga Ada 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
22.05.2019 08:00:00 IV GCB Liga Ada 18 rupa Da. Da. (Max: 35) Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
23.05.2019 17:00:00 Premier League Da. Da. (Max: 54) Stroke 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
25.05.2019 11:00:00 GCC Championship V Da. Da. (Max: 36) Stroke 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
25.05.2019 08:00:00 MercedesTrophy Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
29.05.2019 08:00:00 V GCB Liga Ada 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
29.05.2019 08:00:00 V GCB Liga Ada 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
30.05.2019 10:00:00 Juniors Challenge II Da. Da. Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
01.06.2019 11:00:00 GCC Championship VI Da. Da. Stroke 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
02.06.2019 09:00:00 3rd Int. Renault Hit Auto Golf Challenge S Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
02.06.2019 09:00:00 3rd Int. Renault Hit Auto Golf Challenge Da. Da. Stroke 18 1 Beograd Golf Club Beograd
05.06.2019 08:00:00 VI GCB Liga Ada 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
05.06.2019 08:00:00 VI GCB Liga Ada 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
06.06.2019 17:00:00 Premier League Da. Da. (Max: 54) Stroke 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
08.06.2019 08:00:00 Masters GCB Da. Da. (Max: 35) Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
08.06.2019 10:00:00 Rotary Golf Day 2019 Da. Da. (Max: 36) Stableford 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
09.06.2019 11:00:00 Beginners Tour Da. Da. (Max: 54) Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
12.06.2019 08:00:00 VII GCB Liga Ada 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
12.06.2019 08:00:00 VII GCB Liga Ada 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
13.06.2019 17:00:00 Premier League Da. Da. (Max: 54) Stroke 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
15.06.2019 11:00:00 GCC Championship VI Da. Da. (Max: 36) Stroke 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
15.06.2019 10:00:00 Luštica Bay Golf Challenge 2019 Da. Da. (Max: 35) Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
16.06.2019 11:00:00 Beginners Tour Da. Da. Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
16.06.2019 10:00:00 GCC Juniors Da. Da. Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
19.06.2019 08:00:00 VIII Liga Ada 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
19.06.2019 08:00:00 VIII Liga Ada 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
21.06.2019 09:00:00 JNAPS Girls Da. Da. Stroke 18 3 Beograd Golf Club Beograd
21.06.2019 17:00:00 Premier League Da. Da. (Max: 54) Stroke 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
21.06.2019 08:00:00 JNAPS Boys 2019 - 1 Da. Da. Stroke 18 3 Beograd Golf Club Beograd
22.06.2019 11:00:00 CCC Championship VII Da. Da. (Max: 36) Stroke 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
23.06.2019 11:00:00 Beginners Tour Da. Da. (Max: 54) Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
25.06.2019 12:00:00 II Junior Liga Ada 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
25.06.2019 12:00:00 II Junior Liga Ada 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
26.06.2019 08:00:00 IX Liga Ada 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
26.06.2019 08:00:00 IX Liga Ada 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
28.06.2019 10:00:00 Juniors Challenge III Da. Da. Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
29.06.2019 08:00:00 IV Masters GCB Da. Da. (Max: 35) Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
29.06.2019 10:00:00 Premier League Finale Da. Da. (Max: 36) Stroke 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
03.07.2019 08:00:00 X Liga Ada 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
03.07.2019 08:00:00 X Liga Ada 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
06.07.2019 10:00:00 Summer Tournament Da. Da. (Max: 36) Stableford 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
07.07.2019 11:00:00 Beginners Tour Da. Da. (Max: 54) Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
09.07.2019 12:00:00 III Junior Liga Ada 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
09.07.2019 12:00:00 III Junior Liga Ada 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
10.07.2019 08:00:00 XI Liga Ada 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
10.07.2019 08:00:00 XI Liga Ada 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
13.07.2019 10:00:00 Summer Tournament Da. Da. (Max: 36) Stableford 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
14.07.2019 10:00:00 GCC Juniors Da. Da. Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
14.07.2019 11:00:00 Beginners Tour Da. Da. (Max: 54) Stableford 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
17.07.2019 08:00:00 XII Liga Ada 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
17.07.2019 08:00:00 XII Liga Ada 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
20.07.2019 10:00:00 Summer Tournament Da. Da. (Max: 36) Stableford 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
21.07.2019 11:00:00 Beginners Tour Da. Da. (Max: 54) Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
21.07.2019 08:00:00 Turnir parova Ne. Ne. Texas Scramble 9 1 Beograd Golf Club Beograd
21.07.2019 08:00:00 Turnir parova greensome Da. Ne. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
21.07.2019 08:00:00 Turnir parova texas scramble Da. Ne. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
24.07.2019 08:00:00 XIII Liga Ada 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
24.07.2019 08:00:00 XIII liga Ada 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
26.07.2019 08:00:00 III Serbian Amateur Tour 2019 Da. Da. Stroke 18 3 Beograd Golf Club Beograd
31.07.2019 08:00:00 XIV Liga Ada 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
31.07.2019 08:00:00 XIV Liga Ada 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
03.08.2019 10:00:00 Summer Tournament Da. Da. Stableford 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
04.08.2019 11:00:00 Beginners Tour Da. Da. (Max: 54) Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
07.08.2019 08:00:00 XV Liga Ada 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
07.08.2019 08:00:00 XV Liga Ada 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
10.08.2019 10:00:00 Summer Tournament Da. Da. (Max: 36) Stableford 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
11.08.2019 11:00:00 Beginners Tour Da. Da. (Max: 54) Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
14.08.2019 08:00:00 XVI Liga Ada 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
14.08.2019 08:00:00 XVI Liga Ada 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
16.08.2019 10:00:00 Juniors Challenge IV Da. Da. Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
17.08.2019 10:00:00 Summer Tournament Da. Da. (Max: 36) Stableford 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
18.08.2019 11:00:00 Beginners Tour Da. Da. Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
18.08.2019 10:00:00 GCC Juniors Da. Da. (Max: 54) Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
23.08.2019 08:00:00 IV Serbian Amateur Tour 2019 Da. Da. Stroke 18 3 Beograd Golf Club Beograd
24.08.2019 10:00:00 Summer Tournament Da. Da. Stableford 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
25.08.2019 11:00:00 Beginners Tour Da. Da. Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
27.08.2019 12:00:00 IV Junior Liga Ada 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
27.08.2019 12:00:00 IV Junior Liga Ada 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
28.08.2019 08:00:00 XVII Liga Ada 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
28.08.2019 08:00:00 XVII Liga Ada 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
30.08.2019 10:00:00 V Junior challenge Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
31.08.2019 08:00:00 V Masters GCB Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
31.08.2019 08:00:00 V GCB Masters Ne. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
31.08.2019 10:00:00 Summer Tournament Masters 2019 Da. Da. (Max: 36) Stableford 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
04.09.2019 08:00:00 XVIII Liga Ada 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
04.09.2019 08:00:00 XVIII Liga Ada 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
07.09.2019 09:00:00 Seniorsko Prvenstvo Srbije 2019 Da. Da. Stableford 18 2 Žabalj Golf asocijacija Srbije
07.09.2019 09:00:00 Mid-Amater Prvenstvo Srbije 2019 Da. Da. Stroke 18 2 Žabalj Golf asocijacija Srbije
11.09.2019 08:00:00 XIX Liga Ada 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
11.09.2019 08:00:00 XIX Liga Ada 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
14.09.2019 10:00:00 GCC Championship VIII Da. Da. (Max: 36) Stroke 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
14.09.2019 09:00:00 Banca Intesa Visa Infinite Golf Challenge 2019 Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
15.09.2019 11:00:00 PORSCHE CUP 2019 Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
15.09.2019 11:00:00 Beginners Tour Da. Da. (Max: 54) Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
18.09.2019 08:00:00 XX Liga Ada 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
18.09.2019 08:00:00 XX Liga Ada 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
20.09.2019 10:00:00 Juniors Challenge VI Da. Da. Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
21.09.2019 08:00:00 MASTERS GCB- TOUR GUIDE Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
21.09.2019 10:00:00 GCC Championship IX Da. Da. (Max: 36) Stroke 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
22.09.2019 11:00:00 Beginners Tour Da. Da. (Max: 54) Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
22.09.2019 10:00:00 GCC Juniors Da. Da. Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
25.09.2019 10:00:00 Juniors Challenge V Da. Da. Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
29.09.2019 11:00:00 MILŠPED Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
02.10.2019 08:00:00 XXI Liga Ada 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
02.10.2019 08:00:00 XXI Liga Ada 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
05.10.2019 09:00:00 PRO-AM 2019 I DAN Da. Ne. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
05.10.2019 09:00:00 KUP GRADOVA IX Da. Da. (Max: 36) Stableford 18 2 Žabalj GC Centar Žabalj
05.10.2019 09:00:00 PRO-AM 1st DAY, ST.NETO 2/4 Da. Ne. Stroke 18 1 Beograd Golf Club Beograd
06.10.2019 09:00:00 PRO-AM 2019 II DAN Da. Ne. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
06.10.2019 09:00:00 PRO-AM 2nd DAY Ne. Ne. Stroke 18 1 Beograd Golf Club Beograd
08.10.2019 12:00:00 Junior Liga FINALE Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
09.10.2019 08:00:00 XXII Liga Ada 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
09.10.2019 08:00:00 XXII Liga Ada 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
11.10.2019 09:00:00 V Serbian Amateur Tour 2019 Da. Da. Stroke 18 3 Žabalj Golf asocijacija Srbije
13.10.2019 08:00:00 Birdie Octoballs tournament Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
16.10.2019 08:00:00 XXIII Liga Ada 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
16.10.2019 08:00:00 XXIII Liga Ada 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
18.10.2019 10:00:00 Junior Chalenge 9 rupa - Finale Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
18.10.2019 10:00:00 Junior Chalenge 18 rupa - Finale Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
19.10.2019 08:00:00 MASTERS GCB FINALE Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
19.10.2019 10:00:00 GCC Championship XI Da. Da. (Max: 36) Stroke 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
20.10.2019 11:00:00 Beginners Tour Da. Da. (Max: 54) Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
23.10.2019 08:00:00 Liga Ada FINALE 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
23.10.2019 08:00:00 Liga Ada FINALE 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
26.10.2019 10:00:00 GCC Championship XII Da. Da. (Max: 36) Stroke 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
27.10.2019 11:00:00 Beginners Tour Da. Da. Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
27.10.2019 09:00:00 Skyline Challenge Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
02.11.2019 10:00:00 GCC Championship Finale 2019 Da. Da. (Max: 36) Stroke 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
03.11.2019 09:00:00 GREENKEEPERS REVENGE Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
07.11.2019 09:00:00 Golf Warriors I Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
09.11.2019 09:00:00 Golf Warriors II Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
09.11.2019 10:00:00 Texas Scramble Da. Ne. Texas Scramble 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
11.11.2019 09:00:00 Golf Warriors III Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
16.11.2019 09:00:00 Golf Warriors IV Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
16.11.2019 10:00:00 Texas Scramble Da. Ne. Texas Scramble 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
17.11.2019 10:00:00 Golf Warriors - FINALE Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
23.11.2019 10:00:00 Season finals Da. Da. Stableford 18 2 Beograd Golf Club Beograd