Turniri golf asocijacije Srbije

Turniri golf asocijacije Srbije

Datum Vreme Naziv Odobren HCP Tip igre Broj rupa Broj dana Kategorije Igralište Organizator
23.03.2019 11:00:00 Žabalj Golf Tournament Da. Da. Stableford 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
24.03.2019 11:00:00 Beginners Tour Da. Da. (Max: 54) Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
29.03.2019 10:00:00 1st Serbian amateur tour 2019 Da. Da. Stroke 18 3 Žabalj GC Centar Žabalj
30.03.2019 10:00:00 Tri štapa Da. Ne. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
30.03.2019 10:00:00 1st Serbian Amateur tour 2019 U12 Da. Da. Stroke 18 2 Žabalj Golf asocijacija Srbije
03.04.2019 08:00:00 I Liga Ada 2019 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
03.04.2019 08:00:00 I Liga Ada 2019 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
04.04.2019 17:00:00 Pemier League Da. Da. (Max: 54) Stroke 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
06.04.2019 08:00:00 I GCB Masters 2019 Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
06.04.2019 11:00:00 GCC Championship I Da. Da. (Max: 36) Stroke 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
07.04.2019 11:00:00 Beginners Tour Da. Ne. Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
09.04.2019 12:00:00 I Junior Liga Ada 2019 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
09.04.2019 12:00:00 I Junior Liga Ada 2019 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
11.04.2019 17:00:00 Premier League Da. Da. (Max: 54) Stroke 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
12.04.2019 09:00:00 SAT II kolo Da. Da. Stroke 18 3 Beograd Golf Club Beograd
13.04.2019 09:00:00 SAT II kolo U12 Da. Da. Stroke 18 2 Beograd Golf Club Beograd
13.04.2019 11:00:00 GCC Championship II Da. Da. (Max: 36) Stroke 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
14.04.2019 10:00:00 GCC Juniors I Da. Da. Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
14.04.2019 11:00:00 Beginners Tour Da. Da. (Max: 54) Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
17.04.2019 08:00:00 II Liga Ada 2019 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
17.04.2019 08:00:00 II Liga Ada 2019 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
18.04.2019 17:00:00 Premier League Da. Da. (Max: 54) Stroke 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
19.04.2019 09:00:00 Juniors challenge 2019 Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
20.04.2019 10:00:00 Porto Montenegro Golf Challenge 2019 Da. Da. (Max: 35) Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
20.04.2019 11:00:00 GCC Championship III Da. Da. (Max: 36) Stroke 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
21.04.2019 11:00:00 Beginners Tour Da. Da. Stableford 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
24.04.2019 08:00:00 III GCB Liga Ada 9 rupa Da. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
24.04.2019 08:00:00 III GCB LIga Ada 18 rupa Da. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
25.04.2019 17:00:00 Premier League Da. Da. Stroke 9 1 Žabalj GC Centar Žabalj
27.04.2019 11:00:00 Easter Golf Tournament Da. Ne. Texas Scramble 18 1 Žabalj GC Centar Žabalj
04.05.2019 08:00:00 GCB Masters/ Knez Pavle Ne. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
09.05.2019 08:00:00 Serbian International Men Championship 2019 Da. Da. Stroke 18 3 Beograd Golf Club Beograd
09.05.2019 08:00:00 Serbian International Ladies Championship 2019 Da. Da. Stroke 18 3 Beograd Golf Club Beograd
15.05.2019 08:00:00 IV GCB Liga Ada 9 rupa Ne. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
15.05.2019 08:00:00 IV GCB Liga Ada 18 rupa Ne. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd
18.05.2019 09:00:00 CAP CUP 2019 Ne. Da. Stroke 18 2 Beograd Golf Club Beograd
18.05.2019 09:00:00 CAP CUP 2019 Ne. Da. Stableford 18 2 Beograd Golf Club Beograd
22.05.2019 08:00:00 V GCB Liga Ada 9 rupa Ne. Da. Stableford 9 1 Beograd Golf Club Beograd
22.05.2019 08:00:00 V GCB Liga Ada 18 rupa Ne. Da. Stableford 18 1 Beograd Golf Club Beograd