Pregled pojedinačnog turnira

Turnir parova greensome

21.07.2019
00.00.00, 00:00:00
Stableford
Predviđeni start:
R1 - 21.07.2019, 08:00:00

Propozicije

Propozicije

Beograd

Redni br Ime Prezime HCP Klub Članski br
1. Nikolić Svetlana Beloševac Radomir 15 Golf Club Beograd
2. Tomašević Ljubica Tomašević Pavle 13 Golf Club Beograd
3. Andrejević Kosta Andrejević Dragana 15 Golf Club Beograd
4. Raković Dragana Danković Vladimir 11 Golf Club Beograd
5. Ristović Danijela Ristović Vojislav 21
6. Vesić Nenad Vesić Jasna 21
7. Miljković Slavko Miljković Emina 17
8. Đurđić Dalibor Đurđić Jelena 11
9. Mirkov Zoran Mijušković Momčilo 11
10. Ranđić Milan Ranđić Svetlana 11
11. Tošić Darko Novović Ivan 21
12. Demić Aleksandar Kojović Marija 19
13. Hadžić Jovan Ivanović Miroslav 11
14. Milosavljević Dragan Kovačević Tanja 19
15. Radivojević Vojislav Radivojević Vesna 27
16. Lalošević Milan Lalošević Marija 15
17. Marković Vladimir Lalović Goran 11
18. Zoran Antonijević Ondrej Zloh 9
Leaderboard
R1 - 21.07.2019, 08:00:00
Tip igre: Stableford
Igralište: Beograd
CBA: 0
Broj rupe - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - -
Par: - 4 3 3 4 3 3 5 5 4 - - -
Stroke indeks: - 5 17 13 11 9 15 3 7 1 - - -
Playing HCP Ime i prezime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 To Stroke Bruto Stroke Neto
1. 7 Beloševac Radomir Nikolić Svetlana 5 4 4 4 2 3 6 5 5 38 38 31
2. 5 Ranđić Svetlana Ranđić Milan 4 3 3 4 4 4 5 5 6 38 38 33
3. 6 Tomašević Pavle Tomašević Ljubica 4 4 4 3 3 3 5 6 7 39 39 33
4. 5 Mijušković Momčilo Mirkov Zoran 4 3 3 5 3 4 6 6 5 39 39 34
5. 5 Ivanović Miroslav Hadžić Jovan 5 3 4 5 4 2 5 6 5 39 39 34
6. 4 Ondrej Zloh Zoran Antonijević 5 3 3 5 4 3 6 7 5 41 41 37
7. 5 Đurđić Jelena Đurđić Dalibor 4 3 5 5 4 3 5 8 5 42 42 37
8. 7 Lalošević Marija Lalošević Milan 7 3 4 5 4 3 6 6 4 42 42 35
9. 10 Novović Ivan Tošić Darko 5 4 4 5 4 3 5 6 7 43 43 33
10. 5 Danković Vladimir Raković Dragana 5 3 11 4 3 3 5 6 5 45 45 40
11. 5 Lalović Goran Marković Vladimir 6 3 4 4 2 3 11 6 6 45 45 40
12. 10 Ristović Vojislav Ristović Danijela 4 3 6 6 4 3 7 8 7 48 48 38
13. 10 Vesić Jasna Vesić Nenad 6 4 4 5 3 5 7 8 6 48 48 38
14. 8 Miljković Emina Miljković Slavko 6 3 6 4 6 3 7 8 5 48 48 40
15. 9 Kojović Marija Demić Aleksandar 6 4 4 7 4 4 5 6 8 48 48 39
16. 7 Andrejević Dragana Andrejević Kosta 6 2 4 5 4 11 8 7 6 53 53 46
17. 13 Radivojević Vesna Radivojević Vojislav 8 4 3 7 4 5 7 8 7 53 53 40
18. 9 Kovačević Tanja Milosavljević Dragan 11 6 4 6 4 4 7 11 8 61 61 52
Rezultati

R1 - 21.07.2019, 08:00:00
Tip igre: Stableford
Igralište: Beograd
CBA: 0
Redni broj Ime Prezime Država Klub (logo) pHCP eHCP Start eHCP End Bruto Neto
1. Nikolić Svetlana Beloševac Radomir Golf Club Beograd 7 15 15 38 31
2. Tomašević Ljubica Tomašević Pavle Golf Club Beograd 6 13 13 39 33
3. Ranđić Milan Ranđić Svetlana 5 11 11 38 33
4. Tošić Darko Novović Ivan 10 21 21 43 33
5. Mirkov Zoran Mijušković Momčilo 5 11 11 39 34
6. Hadžić Jovan Ivanović Miroslav 5 11 11 39 34
7. Lalošević Milan Lalošević Marija 7 15 15 42 35
8. Đurđić Dalibor Đurđić Jelena 5 11 11 42 37
9. Zoran Antonijević Ondrej Zloh 4 9 9 41 37
10. Ristović Danijela Ristović Vojislav 10 21 21 48 38
11. Vesić Nenad Vesić Jasna 10 21 21 48 38
12. Demić Aleksandar Kojović Marija 9 19 19 48 39
13. Raković Dragana Danković Vladimir Golf Club Beograd 5 11 11 45 40
14. Miljković Slavko Miljković Emina 8 17 17 48 40
15. Radivojević Vojislav Radivojević Vesna 13 27 27 53 40
16. Marković Vladimir Lalović Goran 5 11 11 45 40
17. Andrejević Kosta Andrejević Dragana Golf Club Beograd 7 15 15 53 46
18. Milosavljević Dragan Kovačević Tanja 9 19 19 61 52
Ime Prezime Klub To par Holes R1 (Stroke) Total
Nikolić Svetlana Beloševac Radomir Golf Club Beograd -30 9 38 38
Ranđić Milan Ranđić Svetlana -30 9 38 38
Tomašević Ljubica Tomašević Pavle Golf Club Beograd -29 9 39 39
Mirkov Zoran Mijušković Momčilo -29 9 39 39
Hadžić Jovan Ivanović Miroslav -29 9 39 39
Zoran Antonijević Ondrej Zloh -27 9 41 41
Đurđić Dalibor Đurđić Jelena -26 9 42 42
Lalošević Milan Lalošević Marija -26 9 42 42
Tošić Darko Novović Ivan -25 9 43 43
Raković Dragana Danković Vladimir Golf Club Beograd -23 9 45 45
Marković Vladimir Lalović Goran -23 9 45 45
Ristović Danijela Ristović Vojislav -20 9 48 48
Vesić Nenad Vesić Jasna -20 9 48 48
Miljković Slavko Miljković Emina -20 9 48 48
Demić Aleksandar Kojović Marija -20 9 48 48
Andrejević Kosta Andrejević Dragana Golf Club Beograd -15 9 53 53
Radivojević Vojislav Radivojević Vesna -15 9 53 53
Milosavljević Dragan Kovačević Tanja -7 9 61 61